Choď na obsah Choď na menu
 


Budúci prvák by mal vedieť

9. 2. 2016

 

 • samostatne sa obliecť a obuť (zapnúť gombíky, zaviazať šnúrky
 • obslúžiť sa na WC, použiť toaletný papier, spláchnuť, umyť si ruky, používať mydlo a uterák
 • samostatne sa najesť (aj príborom)
 • vyjadrovať sa plynulo celými (krátkymi) vetami, no gramaticky správne
 • vie sa predstaviť, ako sa volá, koľko má rokov, kde býva,...
 • postrehnúť prvú a poslednú hlásku v krátkom slove
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • narátať minimálne do 10 bez prerušenia a poprehadzovania poradia
 • spočítať predmety do päť (modré pastelky dáme k týmto dvom zeleným, koľko ich budeš mať spolu? – môže si ukazovať prstom a počítať do 5)
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (približné proporcie, má hlavu, na nej oči, nos, ústa, uši, vlasy, krk, telo, ruky s 5 prstami)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať všetky farby
 • vedieť pomenovať, ukázať a nakresliť všetky základné tvary ( štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník, na pokyn nakresliť modrý štvorec)
 • rozlíšiť podobné, rovnaké a odlišné tvary
 • poskladať časti do celku
 • rozoznať menšie od väčšieho
 • orientovať sa v čase a v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo
 • viac informácii nájdete tu  .

 

Zdroj: Centrálny informačný portál rezortu školstva: www.iedu.sk