Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do 1. ročníka

18. 2. 2016

 

 

Nová právna úprava posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 od 1. apríla do 30. apríla.

Dovtedy by si mali rodičia dôkladne zvážiť výber školy, kam  svoje dieťa zapíšu a zároveň si zistia všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

 

Povinnosti rodičov

Každý rodič, resp. zákonný zástupca, s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2018 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Nie je preto rozhodujúce, či majú záujem o súkromnú školu alebo školu v inom obvode a tam dieťa prihlásia a následne i umiestnia. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vybranú základnú školu.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť.

 

Termíny zápisu do školy

Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. apríla do 30. apríla. V tomto roku  na našej škole prebehne zápis v dňoch 9. a 10. apríla v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budove 1.-4. ročníka.

 

Priebeh zápisu

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (stačí fotokópia).

Učitelia zisťujú počas zápisu, ako sú deti pripravené na školu. Overujú si základné schopnosti a zručnosti. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by sa mali rodičia zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a v prípade vyslovenia pochybnosti o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk